pubmed : pubmed

 | تاریخ ارسال: 1397/4/12 | 
Pub Med
یکی از محیط های جستجو و بازیابی منابع حوزه ی علوم پزشکی در وب جهان گستر (World Wide Web)است که توسط مرکز ملی اطلاعات بیوتکنولوژی (NCBI=National Center for Biotechnology Information) واقع در کتابخانه ی ملی پزشکی آمریکا (NLM) تهیه شده است. این ابزار، دسترسی به پایگاه اطلاعاتی مدلاین (Medline) را مجاناً در اختیار کاربران فراهم ساخته است.هم اکنون این پایگاه اطلاعاتی بیش از 16 میلیون مقاله از 4500 نشریه در رشته های پزشکی، پرستاری، دندانپزشکی، دامپزشکی و علوم پایه (پیش بالینی) منتشر شده در آمریکا و هفتاد کشور جهان را دارا می باشد.پوشش این پایگاه از نظر تاریخ به 1955 بر می گردد.
  
pubMedﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ازﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺪﻻﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰﻣﻠﻲاﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژی درﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ(NLM)ﺗﺎﺳﻴﺲﮔﺮدﻳﺪهاﺳﺖ.اﻳﻦﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎ  آدرس  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲاﺳﺖ.
جستجو در این پایگاه به دو صورت امکان پذیر است:
1-جستجوی ساده:
تنها کافی است کلیدواژه مورد نظر خود را در search bar  جلوی for نوشته و enter را بزنیم یا کلیک کنیم 
این بانک به طور خودکار واژه ها را توسط عملکردهای منطقی با هم ترکیب کرده و نشان می دهد.نحوه ی کاربرد این عملکردها :
AND:مقالاتی که هر دو واژه را در بر دارد نمایش می دهد.
NOT:مقالاتی که واژه اول را دارد ولی فاقد واژه دوم است.
OR: برای یافتن دو عبارت هم معنی در یک مرحله جستجو به کار می رود.
این پایگاه عملکردها را از چپ به راست می خواند.عبارت ها را می توان در داخل پرانتز قرار داد.کلمات داخل یک پرانتز به عنوان یک مجموعه واحد پردازش خواهد شد و سپس در روش جستجو منظور خواهد گردید.مثل: Common cold AND (Vitamin c OR zinc).
همیشه 20 نتیجه اول هر جستجو مهمترین و مرتبط ترین نتایج اند.
ما می توانیم از طریق این پایگاه خلاصه یا abstract مقاله را داشته باشیم. برای این کار کافی است از بخش summery گزینهabstract را انتخاب کنیم و display  را کلیک کنیم.
برای دیدن مقاله به صورت فرم متنی یعنی بدون فایلهای گرافیکی ابتدا مقاله مورد نظر را نشاندار کرده و بعد روی text در نوار نمایش کلیک می کنیم و سپس send to را می زنیم در اینجا فرم متنی مقاله مذکور را خواهیم دید.اگر بخواهیم این مقاله را به E-mail خود یا شخص دیگری ارسال کنیم E-mail را از نوار نمایش انتخاب می کنیم و send to  را می زنیم .صفحه ای باز می شودکه باید در جای مشخص شده آدرس مورد نظر را وارد کرده و روی E-mail کلیک کنیم تا مقاله برای ما یا فرد مورد نظر فرستاده شود.
2-جستجوی پیشرفته:
Limits:در جستجوی پیشرفته این امکان وجود دارد تا جستجوی ما در گروههای سنی،جنسیتهای ویژه یا مطالعات بر روی گروههای انسان یا حیوان ،زبان ویژه مقاله منتشر شده ،نوع مقاله و تاریخ جستجوی مقاله به صورت دقیق و ... اختصاصی تر شود .برای استفاده از این امکانات گزینه limit را از نوار خاکستری انتخاب می کنیم.
لینک های(Link) مهم :
Index /Preview:
Preview تعداد نتایج جستجو را قبل از نمایش دهد بیان می کند.برای این کار واژه یا واژه های مورد نظر را در جعبه جستجو وارد می کنیم و روی Preview کلیک می کنیم .همچنین می توانیم برای دستیابی به فیلدهای ویژه از Index کمک بگیریم به طوری که ابتدا فیلد مورد نظر را وارد می کنیم ،بعد روی Index  کلیک می کنیم، لیستی مربوط به عنوان وارد شده ما به ترتیب الفبایی نشان داده می شود که می توانیم از آن انتخاب کنیم.
تاریخچهHistory:
Pubmed همه جستجوها و نتایج آنها را در این محل نگهداری می کند که اگر روی History در نوار خاکستری کلیک کنیم می توانیم آنها را ببینیم.
Clipboard:
جایی برای جستجو های انتخابی است. که در اینجا جستجوی ما به مدت هشت ساعت باقی می ماند و ما می توانیم به صورت Off line  از آن استفاده کنیم.برای اضافه کردن به Clipboard بعد از اینکه جستجوی خود را انجام دادیم جستجوی مورد نظر را انتخاب می کنیم، در نوار نمایش روی Clipboard کلیک کرده و سپس Send to را می زنیم، به این ترتیب جستجوی ما واردClipboard می شود.
جستجو بر حسب نام نویسنده:
برای جستجوی نام نویسنده، اول نام ونام خانوادگی وسپس اولین حرف از نام کوچک او را در پنجره جستجو وارد کنید(بدون نقطه)،مثل Mr Smithja ،اگر نام نویسنده به همین شکل وارد شود Pubmed نام مورد نظر را در فیلد مولف جستجو خواهد کرد.اما اگر فقط نام خانوادگی نویسنده وارد شود،Pubmed آن را نه فقط در فیلد مولف بلکه در تمامی فیلدها جستجو خواهد کرد.
نکته:برای جستجوی نام نویسنده مورد نظر آن را داخل گیومه قرار دهید و از معرف فیلد نام نویسنده [au] استفاده کنید تا روش جستجوی خودکار غیر فعال گردد.مانند[au]" Smith j ".
جستجو بر حسب عناوین مجلات:
برای جستجوی یک مجله ،می توان عنوان کامل آن را مثل molecular biology of the cell یا شکل مخفف آن را درMedline مثلmol boil cell  و یا شماره استاندارد بین المللی آن را (ISSN) را وارد نمود.
1- ممکن است نام مجله مثل یک اصطلاح در سرعنوانهای موضوعی پزشکی NLM باشد(مانندGene Therapy )،Plumbedآن را به عنوان مش جستجو می کند.در چنین مواردی از معرف فیلد نام مجله [ta] استفاده کنید.
2- نام مجله هایی که فقط یک کلمه ای است برای جستجو نیاز به معرف فیلد نام مجله دارد. مثل:[ta] Scanning در غیر این صورت در تمامی فیلدها جستجو خواهد شد .
3- اگر نام مجله یا بخشی از آن داخل قلاب [ ] و یا داخل پرانتز باشد، نام مجله را بدون آن وارد کنید .مثل:[Am] J Hand surly را به صورت J Hand surly Am وارد کنید.
اشکال نمایش مقالات:
1- نمایش خلاصه (Summery):
شامل نام نویسنده ،عنوان مقاله ،مأخذ(نام مجله و سایر مشخصات)، وضعیت مدرک بازیابی شده(در دست نمایه سازی، تهیه شده توسط ناشر)، تعیین غیر انگلیسی بودن مقاله ، نوع مدرک(مروری و...)ریا، یادداشتی برای عدم وجود چکیده مقاله و شماره های شناسایی (انحصاری) مقاله در Pub med می باشد.
2- نمایش مختصر (Brief):
شامل نام نویسنده، 30 حرف اول از مقاله و PMID  (شماره شناسایی مقاله در Pub med می باشد.
3- نمایش چکیده مقاله (abstract):
شامل نام مجله ،وضعیت رکورد(در مرحله آماده سازی یا تهیه توسط ناشر )،عنوان،تعیین غیر انگلیسی بودن مقاله،نویسندگان،آدرس نویسنده،چکیده،(در صورت وجود)،تغییرها (انحصاری) مقاله در Pub med  می باشد.
4- نمایش به شکل citation:
این فرم نمایش شامل:نام مجله، وضعیت رکورد، عنوان مقاله، تعیین مقاله در صورت غیر انگلیسی بودن ،نویسندگان، آدرس  نویسنده،چکیده( در صورت وجود)،نوع نوشته ،اصطلاح های مش ، نام مشخص با عنوان موضوع، مواد شیمیایی، شماره های شناسایی (انحصاری) مقاله ها در Medline, Pub med  است.
5-نمایش به شکل MEDLINE:
تعریف دو حرفی فیلد ها برای تمامی رکوردها در مدلاین. از این شکل نمایش برای کپی رکوردها به منظور استفاده در برنامه های نرم افزاری مدیریت کتابشناسی می توان استفاده کرد.
لینک های مهم این پایگاه:
Structure _Nucleotide_ Protein_ NCBI databases_ Broken list_ Link out_ Pmc _ oMIM  _ Journals_ Homologue _Gene_ Books_ Genome_ NCBI
در قسمت HELP/FAQ تمامی اطلاعات درباره نحوه استفاده از سایت  و تاریخچه آ ن را ارائه می دهد.
در قسمت my NCBD میتوانیم آدرس e-mail و مشخصات کامل خود را بنویسیم تا از مزایای بیشتری برخوردار باشیم مثلا درخواست مقاله و...
در قسمت related link   می توان موضوع خود را خاص تر نمود.
در قسمت link out  میتوانیم به مقالات full text  دسترسی پیدا کنیم.
در قسمت new/ noteworthy  تغییراتی را که در بازنویسی و ویرایش سایت انجام شده درج می شود.
در قسمت over view  راجع به خود pubmed توضیح داده است.
از قسمت e-utility  میتوانیم برای دسترسی به سایت ها و بانکهای دیگر استفاده کنیم.
 

دفعات مشاهده: 935 بار   |   دفعات چاپ: 371 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به کتابخانه دیجیتال می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 All Rights Reserved | Digital library

Designed & Developed by : Yektaweb